Nhà cầm quân sinh năm 1977 Nguyễn Thành Công cho rằng sự hồi sinh của Thanh Hoá xuất phát từ chính sự nỗ lực, đoàn kết một lòng của các cầu thủ.