Champions League (Cup C1) của châu Á đang tiến gần hơn đến ngày trở lại nhưng nó sẽ phải đợi cho đến khi các giải đấu trong nước, trong khu vực được trở lại.