Bàn Twist (Twist Table) – Bàn ăn cao cấp, hiện đại và đẳng cấp.